MTF Taş ve Maden İşleme Makineleri

MULTICON® Titreşimli Öğütme Sistemi

Multicon® yeni geliştirilmiş kuru öğütme sistemi olup, kompak bir yapıda ve enerji verimliliği yüksek bir teknolojiye sahiptir. Bu sistem temel olarak çimento son öğütme aşamasında ön öğütücü olarak kullanılması ve seramik hammaddelerinin kuru olarak öğütülmesi amacıyla geliştirilmiştir. Multicon® öğütme sistemi ince toz malzeme üretimini gerektiren; mineral, endüstriyel hammaddeler, cam endüstrisi gibi değişik endüstrilerde verimli olarak kullanılması mümkündür.

Çimento endüstrisinde; Multicon® uygun bir separatör ile kapalı devre olarak klinker ve katkı maddelerinin ön öğütmesi yapılmakta ve bilyalı değirmen ile birlikte kullanılmaktadır. Multicon® ön öğütme ilavesi ile kapalı sistem çalışan bir çimento değirmen öğütme grubunda %30-35 enerji tasarrufu ve %30-45 kapasite artışı sağlanmaktadır.

Multicon® düşük yatırım ve işletim maliyetleri, düşük aşınma, kolay ve stabil işletilme özellikleriyle muadili roller presslere göre önemli üstünlükler sunmaktadır.

Multicon® öğütme sistemi ayrıca seramik hammaddelerinin kuru öğütülmesinde düşük yatırım ve işletme maliyetleriyle; yaş sistem bilyalı değirmenlere, karıştırmalı değirmenlere ve pendular değirmenlere göre önemli avantajlar sunmaktadır.

Makinelerimiz, hem performans hem de sağlamlık ve kalite yönünden Avrupalı rakipleriyle aynı seviyede olmasına karşın fiyat yönünden çok daha cazip durumdadır.

MULTICON® Çalışma Prensibi

Multicon® dik titreşimli değirmen olup, ayrıca dik titreşimli roller press olarak da tanımlanabilir. Öğütme; “çarpma, ezme ve aşındırma” kuvvetlerinin ortak etkisi ile oluşmaktadır. Öğütme kuvvetleri şekilde görüldüğü gibi; karşılıklı hareket eden iç koni (2) ve dış gövde konisi (1) arasında malzemenin öğütülmesini sağlamaktadır. Vibrasyon hareketi iç koniyi hareket ettiren bir motor (5) tarafından üretilmekte, dış koni ve gövde de bu kuvveti dengeleyen dinamik bir vibrasyon hareketi yapmaktadır. Sistemin üst tarafından beslenen malzeme gravite ile titreşim salınımı yapan bu iki koni arasına girmekte ve öğütülmektedir. Multicon® sisteminin değişik boyutta tasarımları mevcut olup, aynı sistemde ürün inceliği ve kapasite ayarı ise; koniler arasındaki açıklık, iç koni altına bağlı ağırlıkların miktarı ve dağılımı (3) ve titreşim frekansını sağlayan motor devri (5) ile ayarlanmaktadır.

Multicon® sistemi ince boyutlarda ürün eldesi için temel olarak bir separatörle kapalı devre işletilmesini gerektirmektedir. Bu şekilde kalın taneler separatör tarafından ayrılarak tekrar öğütme sistemine gönderilmekte ve istenilen ürün inceliğine ulaşılmaktadır.

MULTICON® Sisteminin Özellikleri

1-Düşük yatırım ve işletim maliyeti
• Roller prese göre daha düşük yatırım
• Düşük enerji tüketimi
• Düşük aşınma oranı ve yüksek kaliteli malzeme ile yapılan uzun ömürlü öğütme zonu

2-Düşük altyapı maliyeti
• Roller presle kıyaslandığında %30-40 daha düşük altyapı ve inşaat maliyeti

3-Kolay ve güvenilir işletme
• Otomatik kontrol ve uzaktan kumanda
• Basit ve kolay işletim
• Yüksek basınç olmaması, düşük arıza oranı nedeniyle yüksek kullanım oranı

4-Kolay ve düşük maliyetli bakım
• Roller prese göre çok kolay, düşük maliyetli ve kısa sürede bakım yapılabilmesi

5-Stabil ürün kalitesi ve stabil işletme

6-Düşük çevresel etki

Multicon® 1000 modeli; bir çimento öğütme tesisinde ön öğütücü statüsünde açık devre olarak test edilmiştir. Multicon®’dan çıkan malzemenin boyut dağılımı, malzemenin (klinker ve alçı) sistemden bir kez geçmesi sonucu alınan numunenin boyut analizini göstermektedir.

tablo[1]