MTF Taş ve Maden İşleme Makineleri

Özellikle dere yatağından elde edilen malzemelerdeki toprak, kil ile kırılmış 0-5 mm’ lik kırma taşının malzemesi içerisindeki yabancı maddeleri ayırmak için yıkama tamburu, kovalı yıkayıcı, yıkama helezonu, yıkamalı elek, bantlı besleyici ve bantlı konveyörlerin değişik kombinasyonları ile oluşturulan tesislerdir.

YIKAMA TAMBURU

Kara ve dere kumunun yıkanması işleminde kullanılan bir makinedir. Yıkama süresince tamburun yaptığı dönme hareketi sonucu, malzeme bir nevi öğütleme işlemine tabi tutulur. Böylece kum zerreciklerine yapışmış olan kilin ayrılması ve suyla birlikte dışarı atılması sağlanır. Bu yüzden son derece etkili bir makine olduğu kabul edilmiştir. Makine bir veya birden fazla elektrik motoru ile tahrik edilen şişme lastikli tekerlekler üzerine oturtulmuş silindirik bir tamburdan meydana gelmiştir. Tamburun içi, aşınmaya karşı astar saclarıyla kaplanmıştır. Çıkış ağzının yapısı dolayısıyla boşaltma hızlı ve yıkanmış malzemedeki nem miktarı düşüktür.